Nomenament de Teresa Vidal, directora del Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (DETP). 2009 (6 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió de la prof. Teresa Vidal Llucia com a directora del Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera (actualment no vigent), acte que es va celebrar el dia 17 de setembre de 2009 i en el qual van assistir el Rector Antoni Giró i el prof. Francisco Javier Carrión, anterior director del departament. Amb tot, Teresa Vidal és enginyera química per l’Institut Químic de Sarrià, llicenciada i doctora en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i catedràtica d’universitat des del 2003. A més a més, ha estat secretària acadèmica d'aquest departament des del 1997 al 2003. D'altra banda, imparteix docència a l’EET i l’ETSEIAT i coordina el programa de doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera –amb Menció d’Excel·lència– i el Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica. Pel que fa a la seva activitat de recerca, se centra en la biotecnologia aplicada a la indústria paperera, en el marc del grup de recerca Paperer i Gràfic (CIPAGRAF), del qual és responsable. [Biografia fins al moment de la presa de possessió]


Browse all 6 items