Nomenament de Manuel Ochoa, director del Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria (DEGE). 2009 (6 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del prof. Manuel Ochoa Vives com a director del Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria (DEGE), acte celebrat a la Sala de Juntes de l'antiga Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) el dia 17 de setembre de 2009.


Browse all 6 items