Nomenaments i preses de possessió (219 total)

A1011.02. Documents produïts o rebuts relatius al nomenament i presa de possessió dels Rector de la Universitat


Photographic reports

Browse first 24 of 219 items

View all
View all