Presa de possessió del rector Jaume Pagès i Fita i dels membres del Consell de Direcció. 1994-2002 (11 total)

Nascut a Girona l’any 1946. Mestre, enginyer industrial des del 1970 i enginyer informàtic i doctor enginyer industrial el 1975. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1971. Ha ocupat diverses places de Mecànica, de Matemàtiques i d'Automàtica. Catedràtic d'Universitat de l'àrea d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. Ha realitzat nombrosos treballs de recerca en l'àrea del tractament del senyal, sobre síntesi de filtres lineals i no lineals. Ha fet estades a diferents centres de recerca: Laboratori d'Automatique et ses Applications Spatiales de Toulouse, Laboratoire de Signaux et Systèmes de Nice, Centro d'Analise et Processamento de Sinais de Lisboa, University of Southern California de Los Angeles, European Space Operation Center de Darmstaad. Ha estat vicerector d'Ordenació Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya de l’any 1986 al 1994, any en què va ser elegit rector. [Biografia fins al moment de la presa de possessió del càrrec]


Browse all 11 items