Recull de vistes aèries dels diferents espais del Campus Sud (42 total)

Reportatge fotogràfic de les vistes aèries del Campus Sud en diferents anys, que es van realitzar per fer promoció dels nous espais de la UPC. Així doncs, es poden observar les diferents fases de construcció del Campus Sud i l'evolució del terreny urbanitzat.


Browse first 24 of 42 items

View all
View all