Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona. Kozakowska, Ariana. 2014. (18 total)

Fotografies realitzades per Ariana Kozakowska, per encàrrec del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius al 2014, per tal d'il·lustrar l'ús de les biblioteques de la universitat. I per poder utilitzar les imatges en diferents àmbits: difusió de la institució, memòries i altres publicacions.


Browse all 18 items