Edificis i espais (403 total)

F1075. Ús de béns immobles. Documents produïts o rebuts relatius a l’ús ordinari, mitjançant reserva, de tallers i magatzems, laboratoris, biblioteques, aules i sales, instal·lacions esportives i espais exteriors de titularitat de la Universitat, tant per part de la Universitat com de tercers amb caràcter esporàdic i puntual. F1078. Biblioteques . Documents produïts o rebuts relatius a la utilització de les biblioteques de la Universitat.


Photographic reports

Browse first 24 of 403 items

View all
View all