Biblioteca del Campus de Terrassa. Kozakowska, Ariana. 2014. (25 total)

Fotografies realitzades per Ariana Kozakowska, per encàrrec del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius al 2014, per tal d'il·lustrar l'ús de les biblioteques de la universitat i per poder utilitzar-les en diferents àmbits: difusió de la institució, memòries i altres publicacions.


Browse first 24 of 25 items

View all
View all