Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. Kozakowska, Ariana. 2014. (14 total)

Fotografies realitzades per Ariana Kozakowska, per encàrrec del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius al 2014, per tal d'il·lustrar l'ús de les biblioteques de la universitat. I per poder utilitzar les imatges en diferents àmbits: difusió de la institució, memòries i altres publicacions.


Browse all 14 items