Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. Kozakowska, Ariana. 2014. (39 total)

Fotografies realitzades per Ariana Kozakowska, entre gener i juny de 2014 per encàrrec del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, per tal d'il·lustrar l'ús de les biblioteques de la universitat, i per poder utilitzar-les en diferents àmbits: difusió de la institució, memòries i altres publicacions.


Browse first 24 of 39 items

View all
View all