UNIVERS (51 total)

L'UNIVERS va ser un servei de la UPC que s'encarregava d'oferir serveis i activitats a la comunitat universitària, preferentment als estudiants. Una part de la seva activitat va ser assumida posteriorment pel Servei d'Esports de la UPC.


Events and activities

Browse first 24 of 51 items

View all