Festes i premis culturals (34 total)

K1013.01. Expedients d'organització de festes i de premis culturals de les universitats. Documents produïts o rebuts relatius a activitats socials, culturals i festives que la Universitat organitza per a la comunitat universitària amb motiu d’una festivitat assenyalada i amb caràcter anual.


Photographic reports

Browse first 24 of 34 items

View all