Nomenament de Daniel López, director de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona (EUETAB-ESAB). 2005 (2 total)

Acte de nomenament del prof. Daniel López Codina com a director de l'EUETAB-ESAB, celebrat el dia 11 de novembre de 2005 al Rectorat. Doctor en Ciències Físiques per la UB, López Codina fou coordinador de la Unitat de Recerca, Transferència de Tecnologia i Innovació Docent de l'EUETAB-ESAB des de l'any 2000 i anteriorment havia estat sotsdirector d'estudis. Amb tot, la seva àrea d'expertesa és la modelització i simulació discreta de sistemes biològics. Font d'informació: Informacions, 2005, núm. 181, 12 p. URI: http://hdl.handle.net/2099/7020


Browse all 2 items