Nomenament de Ferran Marqués, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). 2010 (7 total)

Browse all 7 items