Fonamentació de l'Edifici de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). 1973? (16 total)

Reportatge fotogràfic de l'obra principal de construcció i fomentació de l'edifici de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), possiblement realitzada a principis dels anys setanta. L'ETSECCPB va ser fundada l'any 1973.


Browse all 16 items