Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER) (24 total)

L' és un centre de la Universitat Politècnica de Catalunya que adreça les seves activitats a fomentar la investigació i la cooperació industrial en tots aquells aspectes relacionats amb el sector tèxtil i afins. Contempla dues àrees complementàries que abasten des del procés i desenvolupament de productes i tecnologia, fins a l'establiment dels mecanismes més adequats per a obrir vies de transferència de tecnologia i de cooperació amb la indústria, tot això per mitjà de projectes de R+D. Un altre objectiu de l'Institut és la formació de tècnics i investigadors. A més a més, l’INTEXTER és membre de INNOTEX Center, un centre referent en R+D per a la indústria global, des de l'expertesa i trajectòria de col·laboració empresa-universitat en els àmbits tèxtil, toxicològic i del medi ambient.


Events and activities

Browse all 24 items