Viatge de pràctiques a les Mines de Fígols de 3er i 4at curs de la “Escuela de Facultativos de Minas de Manresa”. 1955. (2 total)

Browse all 2 items