Nomenament d'Alfons Albareda, director del Departament de Física Aplicada (DFA). 2002 (1 total)

Fotografies de l'acte de nomenament del Sr. Alfons Albareda Tiana com a director de l'antic Departament de Física Aplicada (DFA), actualment conegut com a Departament de Física (DFIS). L'acte es va dur a terme el dia 15 de gener del 2002.


Browse all 1 items