Nomenament de Marc Noy, director del Departament de Matemàtica Aplicada II (DMA2). 2003 (2 total)

Fotografies de la presa de possessió del professor Marc Noy com a nou director de l'antic Departament de Matemàtica Aplicada II (DMA2). L'acte de nomenament es va celebrar el dia 23 de gener del 2003 al Rectorat.


Browse all 2 items