Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) (23 total)

El va ser creat per la UPC l'octubre de 2015 en el marc d'un procés de reestructuració dels Departaments aprovat pel Claustre Universitari el desembre de 2014. Per aquest motiu es tracta d'un departament molt jove conformat per 6 seccions que acumulen la història dels 6 departaments (o seccions departamentals) que es van fusionar per donar lloc a un gran departament tant en nombre de persones com en la seva activitat docent i investigadora. Aquestes 6 seccions són: Amb tot, DECA duu a terme les seves funcions de docència, recerca, desenvolupament, innovació i transferència de resultats de recerca, en camps científics i tecnològics relacionats amb l'Enginyeria Civil.


Events and activities

Browse all 23 items