Nomenament de Manuel Herce, director del Departament d'Infraestructures del Transport i Territori (DITT). 2001 (2 total)

Fotografies de la presa de possessió del Professor Manuel Herce Vallejo com a nou director de l'antic Departament d'Infraestructures del Transport i Territori. L'acte de nomenament es va celebrar el dia 08 de novembre del 2001. Actualment, aquest antic departament és una secció del DECA.


Browse all 2 items