Nomenament Julio Ángel Iglesias, director del Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II (DEGAII). Període del 2003-2006 (4 total)

Fotografies de la presa de possessió del Professor Julio Ángel Iglesias Prieto com a nou director de l'antic Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II (DEGAII). El nomenament es va dur a terme el dia 24 de gener de l'any 2003. Al reportatge s'incorporen també fotografies sobre la seva reelecció i la consegüent presa de possessió com a director del mateix departament, en vigència des del dia 7 de febrer del 2006.


Browse all 4 items