Celebració del Centenari de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Palau de Pedralbes. Novembre 1976 (29 total)

Browse first 24 of 29 items

View all
View all