Nomenament de F. Xavier de las Heras, director del Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals (DEMRN). 2000-2006 (2 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del professor catedràtic F. Xavier de las Heras Cisa com a director del Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals (DEMRN) des de l'any 2000 fins al 2006. El Professor F.Xavier de las Heras és Doctor en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (1989) i Catedràtic d'Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya. A més a més, fou investigador convidat a la University of Oklahoma (1989) i a la Delft Teschnische Universiteit (1990). De la mateixa manera, va ser Vicerector de docència i estudiantat de la Universitat Politècnica de Catalunya entre els anys 2006 i 2008, així com Secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya entre el període 2008-2011.


Browse all 2 items