Nomenament de Lluís Cuatrecasas, director del Departament d'Organització d'Empreses (DOE). 2003 (2 total)

Fotografies de la presa de possessió del Sr. Lluís Cuatrecasas i Arbós com a director del Departament d'Organització d'Empreses (DOE), nomenament celebrat el dia 10 d'abril de l'any 2003. El Sr. Lluís Cuatrecasas és Doctor enginyer industrial i catedràtic de la UPC des de l'any 1986 dintre del DOE, com a professor d'economia i gestió a l'ETSEIT i a l'ETSETB. A més a més, també fou director del programa de màster d'Organtizació i Enginyeria de la Producció de la Fundació Politècnica de Catalunya. Amb tot, cal dir que la seva activitat docent i de recerca se centra en l'àrea de la gestió industrial.


Browse all 2 items