Nomenament de Xavier Rosell, director del Departament d'Enginyeria Electrònica (DEEL). Període del 2005-2008 (1 total)

Fotografia de la presa de possessió del professor F. Xavier Rosell Ferrer com a nou director del Departament d'Enginyeria Electrònica (DEEL), càrrec que va ostentar des del 5 de setembre del 2005 fins al 4 de setembre del 2008.


Browse all 1 items