Nomenament de Joan de Pablo, director del Departament d'Enginyeria Química (DEQ). 2005 (1 total)

Fotografia la presa de possessió del professor Joan de Pablo Ribas com a nou director del Departament d'Enginyeria Química (DEQ). El nomenament es va dur a terme 28 de juliol del 2005.


Browse all 1 items