Nomenament de Rafael Pindado, director de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE). Període del 2004-2006 (4 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Rafael Pindado Rico com a nou director de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), acte celebrat el dia 2 de juny de 2004. El Sr. Rafael Pindado va ostentar el càrrec fins l'any 2006.


Browse all 4 items