Departament d'Arquitectura de Computadors (DAC) (2 total)

El de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va ser creat l'any 1987 i està constituït sobre l'àrea de coneixement "Arquitectura i Tecnologia de Computadors". Per tant, el DAC és responsable d'impartir la docència i de fomentar la recerca en temàtiques relacionades amb aquesta àrea de coneixement; per exemple: Arquitectura de Computadors, Xarxes de Computadors i Sistemes Operatius. Així doncs, DAC imparteix docència de grau a les titulacions ofertes per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), l'Escola d'Enginyeria de Telecomunació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). El DAC també imparteix docència de posgrau a un programa de doctorat propi, al màster propi Computer Architecture Newtworks and Systems (CANS) i a d'altres màsters (MTI a la FIB, MINT a l'ETSETB i a MAST a l'EETAC). La recerca realitzada pel DAC s'organitza en diversos grups de recerca que fonamenten la seva activitat en projectes de recerca nacionals i internacionals tant de finançament públic com privat. La producció científica del DAC es publica als congressos i revistes més prestigioses a nivell mundial del seu àmbit. Membres del DAC han estat partícips de la creació de centres de recerca (CEPBA, CCABA, CIRI, BSC-CNS) i en la localització d'empreses al voltant de la UPC (BSSAD -Compaq-, Intel Labs Barcelona).


Events and activities

Browse all 2 items