Nomenament d'Enric Fossas Colet, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). 2021 (17 total)

Browse all 17 items