Nomenament d'Amadeu Delshams, director del Departament de Matemàtica Aplicada I (DMAI). 2005 (1 total)

Fotografia de la presa de possessió del professor Amadeu Delshams Valdes com a director del Departament de Matemàtica Aplicada I (DMAI), acte celebrat el dia 31 de maig del 2005.


Browse all 1 items