Nomenament de Manel Mateo Doll, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). 2021 (12 total)

Browse all 12 items