Nomenament d'Alexandre Monferrer, degà de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB). Període del 2001-2007 (4 total)

Fotografies de la presa de possessió del Sr. Alexandre Monferrer de la Peña com a degà de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB), acte que es va celebrar el dia 13 de juny de 2001. El Sr. Monferrer es va encarregar de la direcció de la Facultat en el període del 2001 fins a 2007, sent així el tercer degà de la història de la FNB. El reportatge inclou fotografies del:


Browse all 4 items