Nomenament de Ferran Puerta, director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Període del 2003-2005 (6 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Ferran Puerta Sales com a director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), celebrada el dia 11 de juny de 2003. Inclou també el renomenament del Sr. Puertas com a director de l'ETSEIB realitzat el dia 16 de juny de 2005. El reportatge inclou fotografies del:


Browse all 6 items