Edificis i espais (163 total)

Documents produïts o rebuts relatius a l’ús ordinari, de tallers i magatzems, laboratoris, biblioteques, aules i sales, instal·lacions esportives i espais exteriors de titularitat de la Universitat, tant per part de la Universitat com de tercers amb caràcter esporàdic i puntual mitjançant reserva.


Photographic reports

Browse first 24 of 163 items

View all
View all