Nomenament de Javier Llovera, director de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). Període 2002-2008 (5 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del professor Francisco Javier Llovera Saéz com a director de l'Escola Universitària Politècnica de Barcelona (EUPB), denominació que va rebre l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) fins a l'any 2003. L'acte de nomenament es va dur a terme el dia 19 d'abril del 2002 i el seu mandat es va estendre fins a l'any 2008. Anteriorment, el professor Javier Llovera va ser director de l'Escola d'Arquitectes Tècnics (nom de l'Escola fins a 1989) i de l'EUPB, en el període de 1986-1994. Amb tot, aquest reportatge inclou les preses de possessió del professor Javier Llovera com a director de l'EPSEB dels anys:


Browse all 5 items