Nomenament de Núria Lupón, directora de l'Escola Universitària d’Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT). Període 2002-2008 (3 total)

Fotografies de la presa de possessió de la professora Núria Lupón Bas com a directora de l'Escola Universitària d’Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT), denominació que va rebre la Facultat d'òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) fins a l'agost del 2011. La professora Núria Lupón va ocupar el càrrec de directora de l'EUOOT des de l'any 2002 fins a 2008. El reportatge inclou l'acte del seu nomenament del dia 16 d'abril de 2002 i del seu renomenament que es va celebrar el dia 25 d'abril del 2005.


Browse all 3 items