Nomenament de Francesc Robusté, director de l'ETSECCPB. Període 2004-2007. (6 total)

Fotografies de la presa de possessió del professor Francesc Robusté Antón com a director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), càrrec que va ocupar entre els anys 2004 i 2007. L'acte de nomenament es va dur a terme el dia 25 de març de 2004.


Browse all 6 items