Conferència "Enginyers i Política". 1998 (14 total)

Reportatge fotogràfic sobre la taula rodona celebrada el dia 16 de gener de 1998 a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) anomenada "Enginyers i Política", en la qual es van reunir cinc enginyers industrials titulats que es dedicaven, també, a la política. Entre els convidats, doncs, destaca el Sr. Pere Esteve, representant de CIU, el Sr. Jorge Fernández Díaz, del PP, Joan Majó Cruzate, del PSC, Josep Puig, d'IC-Els Verds, i Josep Lluís Salvador, d'ERC. Tots ells expliquen el per què van escollir dedicar-se a la política tot i ser enginyers industrials de professió, en un acte on també van participar el director de l'Escola, el Sr. Ramon Companys, el Rector de la UPC, el Sr. Jaume Pagès, i el president del Consell Social, el Sr. Miquel Roca, com a moderador. Al llarg de la sessió, doncs, els ponents i els assistents van reflexionar sobre la tecnologia com un instruments social i sobre els aspectes que un enginyer pot aportar a la societat des de l'àmbit de la política i des de la mateixa societat civil. A més a més, també es van tractar altres temàtiques com els enginyers al servei de la col·lectivitat, les inquietuds polítiques de la joventut del moment i la presència d'alguns professionals i l'absència d'altres en el món de la política, entre d'altres.


Browse all 14 items