Col·locació de la primera pedra de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV). 1989 (22 total)

Reportatge fotogràfic de l'acte commemoratiu de la col·locació de la primera pedra de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) celebrat el dia 31 de maig de 1989. La nova ETSAV s'instal·la així al nou Campus de Sant Cugat del Vallès, en uns terrenys, de més de 24.320 metres quadrats, cedits pel propi municipi. El nou edifici va ser dissenyat per l'arquitecte Lluís Nadal Oller i la primera pedra és obra de l'escultor Antoni Rosselló.


Browse all 22 items