Col·locació de la primera pedra del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM). 2000 (2 total)

Fotografies de l'acte commemoratiu de la col·locació de la primera pedra del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), seu de la nova Escola Multimèdia, l'Escola de Fotografia i de la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) al Campus de Terrassa. L'acte es va dur a terme el dia 9 de novembre de 2000 i va comptar amb la presència del Rector Jaume Pagès, la presidenta de la FPC, la Sra. Mercè Sala i l'Alcalde de Terrassa, el Sr. Manuel Royes. Per se, el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) és un centre docent adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) especialitzat en formació sobre els àmbits d’animació i art digital, tecnologies multimèdia i videojocs.


Browse all 2 items