Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Tarragona (EUETIT) (20 total)

L'any 1973 s'adscriu a la Universitat Politècnica de Catalunya (llavors de Barcelona) , derivada de la que fou l'antiga Universitat Laboral (actual ) fundada pel Ministerio de Trabajo l'any 1956. Aquesta escola oferia estudis de Mecànica, Automobilisme, Electricitat, Fusteria, Arts Gràfiques, Construcció, Tèxtil, Indústria Química i Direcció de tallers. Amb la creació de la Universitat Rovira i Virgili l'any 1991, l'Escola Universitària d'Informàtica de Tarragona i l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial desapareixen i els seus estudis (entre d'altres) són absorbits per l'actual , la qual va estar ubicada al Complex Educatiu de Tarragona, fins que, al curs 2001/02, es va traslladar a les noves instal·lacions situades al Campus Sant Pere Sescelades.


Events and activities

Browse all 20 items