Conferència "Formació contínua al servei de la societat". 1995-2002? (20 total)

Reportatge fotogràfic sobre la conferència anomenada "Formació contínua al servei de la societat", en la qual la Fundació Politècnica de Catalunya presenta els seus objectius claus basats en potenciar i enfortir els estudis de tercer cicle i el reciclatge professional que es fan a la universitat.


Browse all 20 items