International BEST Symposium. 2000 (6 total)

La Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC va acollir, entre el 29 de febrer fins al 2 de març de 2000, el International BEST Symposium, una trobada entre IBS-Students in the University Involvement and Communication que va reunir 40 estudiants, dels quals 25 foren extrangers, i un representant de cada delegació d'estudiants de la UPC. En cada grup de treball els estudiants varen tractar temes com els sistemes de comunicació en la universitat, la participació de les associacions d'estudiants en les qüestions acadèmiques, el paper del Consell d'Estudiants o el currículum paral·lel.


Browse all 6 items