Jornades Tècniques dins el cicle Ciència i Tècnica al servei de Catalunya. 1981. (5 total)

Jornades Tècniques organitzades l'any 1981 pel Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), el Col·legi i l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya. Com a resultat d'aquestes Jornades es va publicar, l'any 1982, uns "Estudis i propostes tècniques per al desenvolupament de la política tecnològica i energètica del Govern de la Generalitat: recull de ponències i comunicacions".


Browse all 5 items