LOW TECH. Tradició i innovació. 2012 (9 total)

Amb motiu de les III Jornades Low Tech, la Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona ha presentat una exposició virtual. L'exposició consta de 9 pòsters que ofereixen una introducció a diferents tipologies constructives Low Tech.


Browse all 9 items