Commemoració del 125è aniversari de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB). 2000 (21 total)

Reportatge fotogràfic dels actes commemoratius del 125è aniversari de l'ETSAB, el qual es van iniciar el dia 21 de març del 2000 amb un sopar al Palau de Pedralbes que va acollir una àmplia representació del món polític, professional i institucional. Amb tot, la inauguració de les celebracions es va completar amb un acte d'entrega de diplomes i un concert de la Coral d'Arquitectura.


Browse all 21 items