Visita del Conseller J. Muntané. i el Sr. A. Díaz Moreno, President de la Caixa d’Estalvis de Barcelona. 1980. (2 total)

Browse all 2 items