Nomenament d'Eulàlia Griful, directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT). Període 2010-2013 (8 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió de la prof. Eulàlia Griful Ponsati com a directora de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), escola que a partir del curs acadèmic 2015-2016 s'integra amb l'EET per tal de formar l'actual ESEIAAT. L'acte de nomenament es va realitzar el dia 15 de juny de 2010 a l'ETSEIAT. Amb tot, la prof. Eulàlia Griful va ocupar el càrrec en dos períodes consecutius (2007-2010 i 2010-2013), sent rellevada pel prof. Miguel Mudarra López.


Browse all 8 items