Nomenament de Martí Crespi Rosell, director de l'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER). Període del 2013-2018 (3 total)

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del professor Martí Crespi Rosell com a director de l'Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) en substitució del professor Josep Valldeperas, director d’aquest centre durant els darrers 6 anys. L'acte de nomenament es va realitzar el dia 16 de setembre de 2010 a l'INTEXTER. Martí Crespi Rosell és catedràtic de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET) de la UPC. Va cursar els estudis d’Enginyeria Industrial, especialitat en Química Tèxtil, a l’Escola Superior d’Enginyers de Terrassa. A finals de l’any 1974 es va incorporar a l’INTEXTER de la UPC per realitzar la seva tesi doctoral, amb el professor Josep Cegarra Sánchez, sobre “Processos de depuració biològica d’efluents tèxtils”. L’any 1978 se li va encarregar la direcció del Laboratori de Control de la Contaminació de l’INTEXTER.


Browse all 3 items